Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/ocuu/public_html/wp-content/themes/yaren/header.php:1) in /home/ocuu/public_html/wp-content/themes/yaren/header.php on line 3

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ocuu/public_html/wp-content/themes/yaren/header.php:1) in /home/ocuu/public_html/wp-content/themes/yaren/header.php on line 3
2015 Jandarma Astsubay Alımı - ocuu.net

2015 Jandarma Astsubay Alımı

Ülkemizin yüzde 90 nı koruyan jandarma bünyesinde yetiştirmek üzere 2015 jandarma astsubay temel eğitim kursu ilanını duyurdu. Aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak başvuran kişiler Jandarma Astsubay Sınavına giriş Hakkı kazanacaklardır. Jandarma Komutanlığı’nın sitesinde başvuru koşulları ve Şartları aşağıda belirtilmiştir.

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNA
KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. GenelKoşullar:
a. T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut
para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,

c. Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

ç. Yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

d. Herhangi bir bayanla nikâhsız yaşamamak,

e. Daha önce çalıştığı kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya
ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

f. Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmaması veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

g. Hakkında “Yedek Subay Olamaz” kararı bulunmamak,

ğ. Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme
gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,

h. Kayıt-kabul tarihlerinde silah altında olmamak. Askerlik hizmetini yapmış olmak, yapmamış ise tecilli olmak,

ı. Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,

i. Başvuru, sınavlar ve kesin kayıt-kabul işlemleri esnasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak adaylar tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

2. Sağlık Durumu ile İlgili Koşullar :

a. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden “Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

b. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere;

(1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak,

(2) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,

(3) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak,

(4) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,

(5) Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,

(6) İşitme ve görmede kusuru bulunmamak,

(7) Ağız, çene ve diş yapısı yönünden kusur bulunmamak,

(8) Türkçe’yi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak),

3. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar :
a. Başvuru yılı itibariyle ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(I) Önlisans son sınıf/mezunu adaylar 25 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğmuş olmak.),
(II) Lisans son sınıf/mezunu adaylar 27 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak ( 01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olmak.),

b. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan Giriş Sınavı Kılavuzunda yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.

4. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar :
a. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan Giriş Sınavı Kılavuzu belirtilen üniversitelere bağlı; fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarından en az önlisans eğitim düzeyinde mezun olmak veya en geç kayıt kabul tarihine kadar (Muhtemelen Ağustos 2015) mezun olabilecek durumda olmak, (Kayıt kabul tarihine kadar mezun olamayan adayların okula kayıtları yapılmayacaktır.)

b. Kaynak olarak belirlenmiş fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarından en az önlisans düzeyinde mezun olmuş/olabilecek durumda olmakla birlikte, aynı zamanda lise/dengi okul öğrenimini Giriş Sınavı Kılavuzunda kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda yapmış olmak,(Lise/dengi okul mezunlarının başvuruları kabul edilmemektedir.)
c. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmak,
ç. Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî okullar ile sivil okullardan çıkarılmamış olmak.
DİKKAT ! Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınavı kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavına başvurular, 21 Ocak – 03 Şubat 2015 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve sınav ücretini yatıracaklardır.

ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminde hiçbir kaydı bulunmayan adaylar, ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar ile eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar başvurularını Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır.

ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunan adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır.

Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içinde ÖSYM’nin yapmış olduğu sınav uygulaması gerçekleşen herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek ÖSYM kayıtlarına alınmış adaylar ile son 50 ay içerisinde herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden fotoğraf güncellemesi yapılmış adayların fotoğrafı geçerli fotoğraftır.

Adaylar ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınav başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak, ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklar veya ÖSYM’nin internet adresinden bireysel başvuru yapabileceklerdir. Bir başvuru merkezinden başvuru yapacak adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Adaylar başvurudan sonra 60,00 TL olan sınav ücretini sınava başvuru süresi içerisinde yatıracaklardır.

Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini ÖSYM JANA Giriş Sınavı Kılavuzunun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri TC kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri 03 Şubat 2015 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

DİKKAT: Yazılı sınava başvuru yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından başvuru bilgileri iptal edilecek, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuz ile Aday Başvuru Formunu başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden temin edecektir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvuruların kabulü, yazılı sınavın uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesinde Aday Başvuru Formundaki aday tarafından verilen bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM’ye ve Jandarma Genel(Personel Temin Merkezi) Komutanlığı’na posta ile gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmez.

YAZILI SINAV

Jandarma Astsubay Temel Kursu Sınavının birinci aşamasını oluşturan yazılı
sınav, ÖSYM tarafından 07 Mart 2015 Cumartesi günü yapılacaktır.
Yazılı sınavın başlama saati, adayların hangi bina ve salonlarda yazılı sınava girecekleri, yazılı sınava gelirken neler getirmeleri gerektiği, sınav süresi, adayların sınavda uymaları gereken kurallar ÖSYM tarafından internette yayımlanacak giriş sınavı kılavuzunda adaylara duyurulacaktır.

Yazılı sınav sonuçları www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazların ne şekilde olacağı ÖSYM tarafından
yayımlanacak olan giriş sınavı kılavuzunda açıklanacaktır.

İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI

İkinci aşama seçme sınavlarına çağırılmaya hak kazanan adayların sınav tarihi ve saati ile sınava gireceği yer www.jandarma.tsk.tr internet adresinde (Personel/Öğrenci Alımı bölümünde) yayımlanacaktır.
İkinci aşama seçme sınavları Belge İnceleme, Ön Sağlık Muayenesi, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülakat aşamalarını kapsamaktadır.
Sınavlar öncesinde aranan koşullara göre sağlık kontrolleri ile boy kilo ölçümünüzü yaptırmanız ve sınavlara önceden çalışarak hazırlıklı gelmeniz sizin ve ailenizin maddi ve manevi kayba uğramasını önleyecektir.
Sağlık Muayenesi: Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar sağlık muayenesi için asker hastanelerine sevk edilirler. Adayların, sağlık muayenesi sonucunda “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık kurulu raporunu alması gerekmektedir.

DİĞER BİLGİLER
Giriş koşulları ve ikinci aşama seçme sınavları ile ilgili konularda Jandarma Genel Komutanlığının(Personel Temin Merkezi), başvuru ve birinci aşama olan yazılı sınav ile ilgili konularda ise ÖSYM Başkanlığının, aşağıdaki adres ve telefon numaralarından ihtiyaç duyulabilecek bilgiler mesai saatleri içerisinde alınabilir.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Adres : ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent/ANKARA
Telefon : 0 (312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral) İnternet Adresi : www.osym.gov.tr

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git
} ?>