2015 Kara Harp Okulları Sınavı Ne Zaman Tarihleri Başvuru Koşulları

2015 kara harp okulları sınavı tarihi açıklandı. Başvuru tarihleri 25 Mart- 15 Mayıs 2015 tarihleri Arasında yapılacak. Başvuru koşulları ise şu şekildedir. 

Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Kara Harp Okuluna aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan erkek ve bayan adaylar
başvurabilir.

Başvuru Koşulları:
(1) Harp Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp

Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci
adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,

(3) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak
(Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak,
vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik,
frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),

 1. (4)  Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

 2. (5)  Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

  (6) Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk
  vb. olmamak),

  (7) Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,
  (8) Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve

  astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,

  (9) Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını
  içeren sağlık raporu almak,

  (10) Devam mecburiyeti olan ve aşağıda belirtilen okul türlerinden mezun olmak,

  1. (a)  11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmî Liseler),

  2. (b)  11058 Fen Lisesi,

  3. (c)  11017 Lise (Resmî ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler),

  (ç) 11106 Lise, Özel Lise, (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler),

  1. (d)  11066 Özel Fen Lisesi,

  2. (e)  11025 Özel Lise,

  3. (f)  11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise,

  4. (g)  30028 Lise Programı,

  (ğ) 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı),
  (h) 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi,
  (ı) 50019 Öğretmen Lisesi,
  (i) 11122 Sosyal Bilimler Lisesi.

  (11) Öğreniminin herhangi bir safhasında yukarıda [2.a.(10)] belirtilen okul türleri
  dışındaki okullarda okumamış olmak,

  (12) Öğrenim gördükleri/görmekte oldukları liselerden, 2015 yılında mezun
  olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2014 yılında mezun olmuş olmak
  (k
  esin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),

  (13) 2015 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına
  (LYS) katılmış ve K.K.K.lığınca belirlenecek olan asgari puanı (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil
  edilmemiş) almış olmak,

  (14) Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için bu okulların bir mesleğe yönelik
  olmadığını, lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış
  belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda K.K.K.lığı tarafından belirlenecek baraj
  puanı aşıldığı takdirde ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirilecektir
  .),

  (15) En fazla 20 yaşında olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğanlar müracaat
  edebilir.
  Yaş hesaplaması; 2015 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması
  ile hesaplanır.
  Örneğin; 1995 yılında doğanlar için 2015-1995 = 20 yaş),

  (16) Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki
  yaşları dikkate alınır.

  (17) Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave
  kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Orta Öğretim Başarı Puanı
  dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları
  ikinci seçim aşaması sınavların
  a kabul edilecektir.

  (18) Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak
  hazırlanan
  TABLO-1 (Erkek) ve TABLO-2 (Bayan)de belirtilen boy ve ağırlık standartları aranır.

   UYARI: Askerî sağlık teşkillerince verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları kuvvet
  özelliklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara
  uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.

  b. YGS ve LYS’ye Girme Zorunluluğu var mıdır?

  (1) Kara Harp Okuluna başvurabilmek için 2015 yılında yapılacak YGS’ye
  (Müteakiben nihai değerlendirmede kullanılmak üzere
  LYS’ye) girmek zorunludur.

  (2) Öğrencilerin, başvuru kılavuzunda belirtilen usullerle (www.kkk.tsk.tr veya
  www.kho.edu.tr Genel Ağ adreslerinden) başvurmaları zorunludur.

  c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

  (1) Başvurular, www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr Genel Ağ adreslerinden
  25 Mart-15 Mayıs 2015 tarihi saat 17.00’a kadar yapılacaktır. Başvuru formunun Genel Ağ
  üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir şifre belirleyeceksiniz
  . Daha sonra bu şifreyi
  kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru
  bilgilerinizi ve şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir. Ayrıca şifrenizi unuttuğunuz takdirde yeni
  şifre
  e-posta adresinize gönderileceğinden ve size ulaşılması gerektiğinde güncel telefon
  numaranız kullanılacağından başvuru formunda e-posta adresinizi ve telefon numaranızı
  doğru olarak girmeniz önemlidir.

  (2) Başvurunuz esnasında ÖSYM’den alınacak lise türü ve alan bilginize göre
  başvuruda bulunabileceğiniz okullarla ilgili tercih kutucuğunun yanında “Başvurabilirsiniz” uyarısı
  yer alacaktır. Başvuru şartlarını sağlamadığınız için başvuruda bulunamayacağınız okullarla ilgili
  tercih kutucuğu kapalı olup seçilemeyecek, neden tercih edemediğinizle ilgili açıklama tercih
  kutucuğunun yanında yer alacaktır. Başvuru formunu doldurmayı müteakip
  “Başvurumu Kaydet ”
  sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada
  başvurunuzla ilgili bilgiler (tercihleriniz, referans numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını
  almanız faydanıza olacaktır.

  (3) İkinci seçim aşaması sınavları Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek
  Okulları (K.K.Asb.MYO ve GATA Sağ.Asb.MYO) için ortak olarak icra edileceğinden puanınız
  yeterli olduğu ve belirlenen kontenjana girebildiğiniz takdirde başvurunuzdaki tercihinize uygun
  olarak istediğiniz okula kayıt yaptırabilirsiniz.

  (4) Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul
  edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

  ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

  (1) Başvuru koşullarından herhangi birini taşımıyorsanız veya bu kılavuzda
  belirlenen okul türleri ve öğrenim kollarından mezun değilseniz, başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

  (2) Genel Ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından referans
  numarası verilmektedir. Referans numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir.
  Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program
  tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece kendi belirlediğiniz şifre ile programa
  girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat
  numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların
  devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak
  olan
  yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.

   diğer detaylar için tıklayınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git
} ?>