Epilepsi Hastası Olmamak İçin Telefon Ve Tabletten Uzak Durun

Telefon ve tabletlerin epilepsi hastalığının en büyük tetikleyicilerinden biri olduğu ortaya çıktı. Yüksek ışık altında uzun süreli telefon ve tablet kullanımları epilepsi hastalığı riskini arttırıyor ve epilepsi hastalarında tetikleyici unsur oluyor. Ayrıca uzun süre televizyon ekranına bakmak ta epilepsi hastalığını tetikleyen diğer bir etken.  Akıllı telefon, tablet ve televizyon gibi teknolojik cihazların uzun süre kullanılması ve elektronik ortama aşırı maruz kalınmasının, epilepsi hastalığını tetiklediği belirtildi. Türk Nöroloji Derneği ve Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, “Yüksek ışıkla kullanılan akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon ekranları, epilepsi nöbet riskini artırdığı gibi tanı konulmamış bir bireyde de bu hastalığı tetikliyor. Uzun süre telefon görüşmelerine maruz kalmak, belli süre ekrana bakmak epilepsi nöbetini ortaya çıkarıyor. O zamana kadar çıkmayacak bir epileptik atağın bile çıkmasını sağlayabilir” şeklinde konuştu.

Epilepsi Nedir?

Epileptik nöbet beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkan bir klinik tablodur. Hastada klinik olarak belli bir süreye sınırlı, bilinç, davranış, duygu, hareket veya algılama fonksiyonlarına ilişkin bozukluk görülür. Her epileptik nöbet geçiren kişi epilepsi hastası demek değildir. Nöbetler zaman içinde her hasta için belli özelliklerde, bazen kendiliğinden bazen de tetikleyen faktörler zemininde tekrarlarsa epilepsi (sara hastalığı) tanısı konulur. Epilepsi çocukluk ve ergenlik çağının en sık, erişkin döneminin de inmeden sonra ikinci sıklıkta görülen nörolojik hastalığıdır. Gelişmiş ülkelerde insidensi 20-50/100.000’dir. Erkek ve kadınlarda eşit sıklıkta görülen bu hastalık her yaş grubunda görülmekle birlikte en fazla en genç ve en yaşlı grupta görülür. Uzun süreli tedavi ve izlem gerektiren bu hastalık yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Doğru tedavi ile hastaların büyük kısmında nöbetler kontrol alınır ve hasta normal yaşantısını sürdürür. Bu nedenle nöbetlerin kontrol altına alınması çok önemlidir. Ancak hastaların %25’inde uygun ilaç kullanımına rağmen nöbetler kontrol altına alınamamaktadır. İlaç tedavisine dirençli epilepsi hastaları ve antiepileptik ilaç tedavisini yan etkilerinden dolayı tolere edemeyen hastalar epilepsi cerrahisi adayıdır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git
} ?>