Tekel Ruhsatı Sigara İçki Alkol Satış Belgesi Nasıl Çıkarılır TAPDK Başvurusu Nasıl Yapılır

Bugün sizler için tekel ruhsatı nasıl alınır bundan bahsedeceğim Türkiye’de bir işyeri için alkol sigara satış ruhsatı nasıl alabilirsiniz bunlardan size bahsedeceğim umarım size yardımcı olur.

Başvuru yapmak için valiliklere gittiğiniz de elinize bir kağıt tutuştunup bunları yapın gelin diyorlar ama nasıl yapılacağı konusunu anlatmıyorlar bu yazımda sigara alkol ruhsatının nasıl alınacağını sizlere anlatacağım.

Satış belgesi başvurusu için tıklayınız

TAPDK Satış Belgesi Tekel Ruhsatı (Sigara – İçki – Alkol Satış Belgesi)

SATIŞ BELGESİ İSİMLERİ

§ A. Perakende Satış Belgesi

§ 1. Tütün Mamulü, Alkol ve Alkollü içki perakende Satış Belgesi

§ 2. Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi

§ 3. Alkol ve Alkollü içki perakende Satış Belgesi

§ B. Açık Alkollü İçki Satış Belgesi

§ C. Toptan Satış Belgesi (Toptan satıcılar Ticaret Sicile kayıt olmak zorundadırlar)

SATIŞ BELGESİ BAŞVURUSUNDA BULUNACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1-) Başvuruyu yapanların 18 Yaşından Büyük ve Vergi Mükellefi Olması gereklidir,

2-) Belge Başvurusu Şahsen veya Vekâletname ile yapılacaktır,

3-) Başvuruyu yapanların; Adli Sicil Kaydı Alınmış Olacak ve Kaçakçılık, Sahtecilik ve 3.1.2002 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri,
Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimi, İç ve Dış Alım
ve Satımına Dair Kanun ile 8/6/1942 ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisar
Kanuna Karşı Gelmekten Mahkumiyeti Bulunmayacak,
4-)Satış Belgesi Düzenlenebilecek Faaliyet Konuları

a-) Kuruyemişçi

b-) Hipermarket

c-) Süpermarket

d-) Market

e-) Bakkal

f-) Büfe

g-) Kamu ve özel ayırımı yapılmaksızın sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti veren yerler hariç olmak üzere,
Kamu kurum ve kuruluşları ile askeri tesisler bünyesinde bulunan kantin, büfe, satış kooperatifi v.b. diğer satış yerleri
h-) Münhasır Tütün Mamulü ve/veya Alkollü İçki Satıcılığı

ı-) Açık İçki Satış Belgesini Haiz İşyerleri,

»»» Satıcılarının bu faaliyet kollarında gösterip göstermediği konusunda tereddüde düşülmesi durumunda başvuru
sahibinden Belediye tarafından düzenlenmiş bulunan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının” ibrazı istenebilecek ve
ruhsatta yer alan faaliyet konusu dikkate alınacaktır.

»»» Dernek lokallerinde açık alkollü içki satışı için Mülki Amir tarafından (Valilik-Kaymakamlık) düzenlenmiş
“İçkili Lokal İşletme İzin Belgesi” veya müstakil bir izin belgesi aranacaktır.
TAPDK
2012 YILI YENİ KAYIT SATICILAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
ŞAHIS (GERÇEK KİŞİ) KAYITLARI İÇİN ;

1) Satış Belgesi Başvurusu için kişinin kendisi veya vekili
2) www.tapdk.gov.tr internet sitesinde Satış Belgesi Online TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu
3) Vergi Levhasının Aslı Ve Fotokopisi
4) Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı (2012 Yılı)
5) Adli Sicil Belgesi, Online ön başvuru sisteminde TAPDK tarafından araştırılmasını istemeniz halinde getirilmeyecektir.

6) Kadehte İçki Sunumu Yapılan İşyerlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzenlenmiş “Turizm İşletme Belgesi” veya
Belediye Tarafından Düzenlenmiş “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi (Açık Alkol için Otel, Lokanta, Bar-Gece Kulübü.. vs.)
7) Belediye Tarafından Düzenlenmiş “İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” aslı ve fotokopisi (Perakende Market, Büfe, Kuruyemişçi.. vs.)

8) 2012 Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelini Herhangi Bir Ziraat Bankası Şubelerinde TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında
“YENİ BAŞVURU” Seçeneğinde Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı

ŞİRKETLER DERNEKLER (TÜZEL KİŞİ) KAYITLARI İÇİN ;

1) Satış Belgesi Başvurusu için kişinin kendisi veya vekili
2) www.tapdk.gov.tr internet sitesinde Satış Belgesi Online TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu
3) Vergi Levhasının Aslı Ve Fotokopisi
4) Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı (2014 Yılı)
5) Adli Sicil Belgesi, Online ön başvuru sisteminde TAPDK tarafından araştırılmasını istemeniz halinde getirilmeyecektir.
6) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
7) Yetki Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi
8) İmza Sirküleri Aslı ve Fotokopisi
9) Belediye Tarafından Düzenlenmiş “İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” aslı ve fotokopisi (Perakende Market, Büfe, Kuruyemişçi.. vs.)

10) Kadehte İçki Sunumu Yapılan İşyerlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzenlenmiş “Turizm İşletme Belgesi” veya Belediye
Tarafından Düzenlenmiş “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi

11) 2012 Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelini Herhangi Bir Ziraat Bankası Şubelerinde TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında
“YENİ BAŞVURU” Seçeneğinde Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı

TOPTAN SATICILAR İÇİN KAYITLARI İÇİN ;

1) Satış Belgesi Başvurusu için kişinin kendisi veya vekili
2) www.tapdk.gov.tr internet sitesinde Satış Belgesi Online TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu
3) Vergi Levhasının Aslı Ve Fotokopisi
4) Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı (2012 Yılı)
5) Adli Sicil Belgesi, (Online ön başvuru sisteminde TAPDK tarafından araştırılmasını istemeniz halinde getirilmeyecektir.)
6) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Şirketler için)
7) Ana sözleşme fotokopisi (Şirketler için)
8) Yetki Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi
9) Şirket İmza Sirküleri Aslı ve Fotokopisi
10)İthalatçı yada Üretici Firma ile yapılmış olan yetki dağıtım verme belgesi Aslı
11)İthalatçı yada Üretici Firma ile yapılmış olan yetki dağıtım beldesini imzalayan kişinin şirket imza sirküleri Aslı ve Fotokopisi
12) Belediye Tarafından Düzenlenmiş “İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” aslı ve fotokopisi ya da Şube tescili
13) 2012 Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelini Herhangi Bir Ziraat Bankası Şubelerinde TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında
“YENİ BAŞVURU” Seçeneğinde Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı

Tapdk Tekel Ruhsatı Bilgi Değişikliği ve Düzeltme işlemleri için gerekli belgeler

• Gerçek Kişi – Tüzel Kişi Satış Yeri (işyeri) adresi değişikliğinde,
– Satış Belgesi aslı
– Vergi Levhası aslı ve fotokopisi
– Kayıtlı bulunulan Odadan alınan faaliyet belgesi aslı (2012 yılı),
– Ticaret sicil gazetesi

• Gerçek Kişi – Tüzel Kişi Unvan değişikliğinde,
– Satış Belgesi aslı
– Vergi Levhası aslı ve fotokopisi
– Kayıtlı bulunulan Odadan alınan faaliyet belgesi aslı (2012 yılı)
– Ticaret sicil gazetesi

-Gerçek Kişi İsim/Soy isim Değişikliğinde,
-İsim değişikliği ile ilgili alınmış olan mahkeme kararı
-TAPDK Satış Belgesi Asıl
-Vergi Levhası
-Faaliyet Belgesi (Asıl)
-6 Aydan eski olmayan Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi (Asıl)
-Ticaret Sicil Gazetesi
-Nüfus Cüzdanı
-Belediye Tarafından Yeni Düzenlenmiş İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
• Tüzel Kişilik Yetkilisi değişikliğinde,
– Satış Belgesi aslı
– Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi aslı (yetkili kişi adına düzenlenmiş)
– Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (yetkili kişi adına düzenlenmiş)
– Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
– Yetki belgesinin aslı ve fotokopisi
– İmza sirküleri aslı ve fotokopisi
– Varsa, 1 adet vesikalık fotoğraf alınır ve evrak kayda girer.

2012 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ BEDELLERİ

(Süre uzatım işlemi esnasında da aynı bedeller tahsil edilecektir)

1.Toptan Satıcılar

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 1.795,00 TL
Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için 2.715,00 TL
İlçe merkezlerinde 710,00 TL
Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için 1,080,00 TL

Tekel Ruhsatı Sigara İçki Alkol Satış Belgesi Nasıl Çıkarılır TAPDK Başvurusu Nasıl Yapılır Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. bayi dedi ki:

    Bayilik hakkında çok güzel bilgiler aktarmışsınız. Teşekkürler.

Sayfa başına git
} ?>