Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/ocuu/public_html/wp-content/themes/yaren/header.php:1) in /home/ocuu/public_html/wp-content/themes/yaren/header.php on line 3

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ocuu/public_html/wp-content/themes/yaren/header.php:1) in /home/ocuu/public_html/wp-content/themes/yaren/header.php on line 3
Türk Hava Kuvvetleri Astsubay Nasıl Olunur - ocuu.net

Türk Hava Kuvvetleri Astsubay Nasıl Olunur

Tütk hava kuvvetleri astsubay nasıl olunur bu konuyu bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Türk hava kuvvetleri sitesinde belirtildiği üzere;

Türk Hava Kuvvetlerinin 21’inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, içinde bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve uygulayabilecek kapasitede yetişmiş personelin, Hava Kuvvetlerine kazandırılması amacı ile değişik sınıf, branş ve ihtisaslarda eğitim veren, Hava Teknik Okullar Komutanlığına bağlı Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu hakkında, size kısaca bilgi vermek ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna nasıl başvuracağınız konusunda sizlere yardımcı olmak üzere bu kılavuz hazırlanmıştır.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu; çağın isteklerine ve bilimin gereklerine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişiminde rol oynayabilecek yeterlikte, askerî, fen, teknik ve mesleki, yabancı dil ve sosyal bilimlerde, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip muvazzaf astsubay yetiştirmek amacıyla, sınıflarına ilişkin temel ihtisas özelliklerinin kazandırıldığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının astsubay ihtiyacının karşılandığı yatılı bir askeri eğitim-öğretim kurumudur.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda tüm eğitim-öğretim faaliyetleri, 21’inci yüzyılın havacılık bilim ve teknolojisi ile bütünleştirilerek yürütülmektedir. Öğrenci kaynağını, lise ve dengi okullardan mezun olanlar oluşturmaktadır. Bu kılavuzda belirtilen lise ve dengi okullarda yer alan okul türleri ile öğrenim kollarından mezun olan öğrenciler, başvuruda bulunabilmek için gerekli olan diğer koşulları da sağladıkları takdirde, Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvurabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti semalarında, barış ve huzuru sağlamak için yapılan uçuşları desteklemek, bedensel ve zihinsel olarak en mükemmel şekilde yetişmek ve teknolojik yenilikler ile bilgi sistemlerindeki değişim hızının, her geçen gün artarak baş döndürücü bir boyuta ulaştığının değerlendirildiği günümüzde, çağı ile yarışan Hava Kuvvetleri Komutanlığının en genç üyeleri arasında yer almak istiyorsanız, sizleri Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda görmek istiyoruz.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak yer almak istiyorsanız, bu internet sitesindeki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz. Unutmayınız ki hangi meslek ya da görevi seçerseniz seçin, siz ülkemizin parlak geleceği ve teminatısınız. Vereceğiniz kararın ülkemiz için hayırlı olmasını diler, sizi Hava Kuvvetleri saflarında görmekten mutluluk duyarız.

Başarınız devamlı, yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun.

Hava Teknik Okullar Komutanlığı

1.Genel Bilgiler

a. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu

(1) Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hv.Astsb.MYO), çağın isteklerine ve bilimin gereklerine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişiminde rol oynayabilecek yeterlikte, askerî, fen, teknik ve mesleki, yabancı dil ve sosyal bilimlerde, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip muvazzaf astsubay yetiştirmek amacıyla, sınıflarına ilişkin temel ihtisas özelliklerinin kazandırıldığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının astsubay ihtiyacının karşılandığı yatılı bir askeri eğitim-öğretim kurumudur.

(2) Türk Hava Kuvvetlerinin eğitimi, altyapısı ve teknolojisi ile en ileri eğitim birliklerinden biri olan Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Eğitim Komutanlığına bağlı Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR) bünyesinde konuşlanmıştır,

(3) Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup astsubaylar; Hava Trafik, Radar, İstihbarat, Muhabere, Hava Savunma, Uçak Bakım, Silah Mühimmat, İstihkâm, Ulaştırma, Piyade, İkmâl, Levazım, Maliye, Personel ve Sağlık gibi değişik sınıflarda görev yapmaktadırlar,

(4) Kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar yapılacak her türlü harcama, öğrencilerin kendilerine aittir. Astsubay yetiştirilmek üzere, kayıt işlemleri yapılan öğrencilerin eğitim-öğretimleri yatılı ve parasızdır. Adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren, mezun oluncaya kadar her türlü ihtiyaçları (yiyecek, barınma, giyecek, kitap, defter vs.) devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca öğrencilere, öğrenimleri süresince öğrenim harçlığı da verilmektedir,

(5) Hv.Astsb.MYO’da eğitim-öğretim süresi iki yıldır. İki yılın sonunda, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan Hv.Astsb.MYO’lular, Muvazzaf Astsubaylık ve öğrenim gördükleri programa ait ön lisans diploması olmak üzere, iki diploma almaya hak kazanmaktadırlar,

(6) Hv.Astsb.MYO öğrencileri, mezuniyetlerini müteakip olarak sınıflarına ait ihtisaslar ile ilgili temel eğitimlerini, Hv.Tek.Okl.K.lığında konuşlu Sınıf Okullarında almaktadırlar,

(7) Hv.Astsb.MYO’da eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik, duyuşsal ve askeri olmak üzere üç temel alanda ve birbirini tamamlayan bir sistem içerisinde uygulanmaktadır. Öğretim elemanları, öğrencilerimizin her türlü sorunları ile yakından ilgilenmekte olup, etüt ve hafta sonu gibi ders dışı zamanlarda öğrencilerimize dersleri ile ilgili olarak yardımcı olmaktadırlar,

(8) Akademik eğitim faaliyetleri; çağın ve bilimin gereklerine uygun olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, ülkemizin önde gelen yüksekokullarıyla yarışır düzeyde, ulusal ve uluslararası eğitim programlarına denk, Uçak Teknolojisi, Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi, Hava Trafik Kontrol, Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, İnşaat Teknolojisi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Güvenlik ve Koruma, Otomotiv Teknolojisi ve Lojistik olmak üzere toplam on farklı programda, ön lisans diploması verilecek şekilde yürütülmektedir,

(9) Hv.Astsb.MYO’da, yirmiye yakın farklı alanda, spor ve sosyal branş faaliyeti vardır. Satranç, Halk Oyunları, Türk Sanat Müziği, Resim, Model Uçak, Ebru, İngilizce Konuşma Kulübü, Masa Tenisi, Atletizm, Oryantiring, Voleybol ve Basketbol bunlardan bazıları olup, eğitimli personel yardımıyla öğrencilere, yetenekleri veya istekleri doğrultusunda herhangi bir alanda faaliyet gösterebilme imkânı verilmektedir,

(10) On sekiz yaşını doldurmuş her Hv.Astsb.MYO öğrencisinin aldığı harçlıktan Emekli Sandığına kesinti yapılarak, emeklilik hizmet süresi okuldayken başlatılmaktadır,

(11) İki yıllık eğitimden sonra “Astsubay Çavuş” rütbesi ile ataması yapılacak olanların maaşları; 926 sayılı TSK Personel Kanununda belirtilen ortak maaş gösterge tablosunun 9’uncu derece 1’inci kademesinde gösterilen katsayı oranlarına göre ödenmektedir. Maaş katsayısına ek olarak, ilgili yasalar çerçevesinde Silahlı Kuvvetler tazminatı, aile ve çocuk yardımı, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, iş riski ve iş güçlüğü tazminatları ödenmektedir,

(12) “Astsubay Çavuş” rütbesi ile atamaları yapılan personelin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan lojmanlardan, orduevlerinden, Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı tesislerinden, sağlık hizmetlerinden ve devlet konutlarından yararlanabilme hakları bulunmaktadır,

(13) Hv.K.K.lığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer alma koşuluyla, gerekli niteliklere sahip hava astsubayları, başvuru tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş ve en az 4 yıl süreli bir fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak koşulu ile yapılacak olan muvazzaf astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş yazılı sınavı ve sonrasında yapılacak olan mülakat aşamasında başarılı olmaları halinde, verilecek eğitim ve öğretimi müteakip muvazzaf subay olabilmektedirler.

b. Temel İlke ve Kurallar

(1) Hv.Astsb.MYO’na, 2013-2015 Eğitim-Öğretim yılında 2013 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-1,2) ve (YGS-5,6) puan türlerine göre (ÖSYS Birinci Aşama Sınavı), başvuruda bulunan adayların alanları ile ilgili puan türünde almış oldukları en yüksek ham puan kabul edilerek (Ağırlıklı orta öğretim başarı puanı dikkate alınmadan), değerlendirmeye alınmaktadır,

(2) Başvuru kılavuzu içerisinde yer alan TABLO-1 ile TABLO-2’de belirtilen okul türleri ve öğrenim kollarından mezun olmak esastır. Benzeri ya da aynı müfredat ile eğitim almış olsalar dahi bu kılavuzda yer almayan okul türü ve öğrenim kollarından mezun olanların, Hv.Astsb.MYO’ya başvuruları kabul edilemez,

(3) Başvuru kılavuzu içerisinde yer alan TABLO-1 ve TABLO-2’de yer alan kaynak okul türü ile öğrenim kolu, alan veya bölümlerinden 2012 yılında mezun olmuş olmanız ya da 2013 yılında Hv.Astsb.MYO’na kayıt kabullerin yapıldığı tarihe kadar mezun olacak olmanız (2012 yılından önce mezun olanlar veya 2013 yılı kayıt kabullerin yapıldığı tarihten sonra mezun olacaklar seçim aşamalarında başarılı olsalar dahi kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.) gerekmektedir,

(4) Başvuru koşullarını sağlayarak, “Hv.Astsb.MYO Öğrenci Adayı” olmak isteyenlerin; 2013 ÖSYS Aday Bilgi Formunun “Askeri Okullara Girme İsteği” alanındaki kutucuğu işaretlemeleri ve buna ilaveten Hv.Astsb.MYO’na, 25 Mart 2013-16 Mayıs 2013 (saat 17:00) tarihleri arasında, internet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir,

(5) ÖSYS Aday Bilgi Formununda bulunan “Askeri Okullara Girmek İstiyorum” seçeneğini işaretlemek tek başına YETERLİ DEĞİLDİR. Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için, söz konusu seçeneği işaretleyen veya işaretlemeyen adayların başvuru işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla ayrıca 25 Mart – 16 Mayıs 2013 (saat:17.00)’a kadar http://www.tekok.edu.tr internet adresinden, konu ile ilgili alana girip, gerekli bilgileri doldurmanız gerekmektedir,

(6) Söz konusu hanenin YGS başvurusu esnasında işaretlenmemesi halinde, Hv.Astsb.MYO’na başvurmak için; http://www.tekok.edu.tr internet adresinden, konu ile ilgili alana girip gerekli bilgileri doldurmanız yeterli olacaktır,

(7) YGS sonuçlarının açıklanmasından sonra, başvuruda bulunan adayların, mezun oldukları/olacakları öğrenim kolu, alan veya bölümleri dikkate alınarak “YGS-1 ve YGS-2” ile “YGS-5 ve YGS-6” puan türlerinde, öğrenim kolu/alan/bölüm bazında “Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı” belirlenecektir,

(8) Belirlenecek çağrı puanlarının üzerinde not alan adayların Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim aşamalarına katılım için çağrı belgeleri ve çağrı tarihleri 14 Haziran 2013 tarihinde http://www.tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır (Posta ile çağrı yapılmayacaktır). 27 Haziran – 06 Temmuz 2013 tarihleri arasında kişilik testi, ön sağlık muayenesi, fizikî yeterlilik değerlendirme testi (FYDT) ve mülâkattan oluşan seçim aşamaları icra edilecek olup, her aday için bir gün içerisinde sonuçlandırılacaktır,

(9) Kendi alanları için belirlenen taban puanın en az %90’ını alan özel durumlu şehit, malûl gazi ve muharip gazi çocukları, kendilerinden istenen evrakı beyan etmeleri neticesinde seçim aşamalarına çağrılacaktır,

(10) Hv.Astsb.MYO 2013 yılı başvurularının tamamlanmasından sonra herhangi bir belge gönderilmeyeceğinden, adayların internet adresinden durumlarını ve yapacakları işlemleri öğrenmeleri gerekmektedir. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle, seçim aşamalarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir,

(11) Hv.Astsb.MYO 2013 yılı temin faaliyetleri kapsamında alınacak olan öğrenciler, sadece Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına temin edilecektir. Bunun yanında diğer Kuvvet Komutanlıkları (K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Sah.Güv.K.lığı) tarafından temin edilen adaylara Hv.Astsb.MYO’da eğitim verilmektedir. Bu adaylar, iki yıl süren Hv.Astsb.MYO eğitimini müteakiben, temin edildiği Kuvvet Komutanlığında görevlendirilmektedirler. Ancak adaylar başvurularını, ilgili Kuvvetin temin merkezi tarafından hazırlanan internet adresine yapacak olup, temin süresince gerçekleşecek olan tüm faaliyetlerden, ilgili Kuvvetin temin merkezine karşı sorumludurlar.

2.Başvuru İşlemleri

(1) Hv.Astsb.MYO’na başvurular, adaylar tarafından 25 Mart – 16 Mayıs 2013 tarihleri arasında sadece www.tekok.edu.tr internet adresindeki (Personel ve Öğrenci Temini / İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme (İKDSY) Komutanlığı / Astsubay MYO Komutanlığı / Duyurular) başlığı altında yer alan başvuru linkinin açılması ile ilgili alanlara gerekli bilgilerin doldurulması şeklinde, adaylar tarafından yapılacaktır,

(2) Adaylara yol göstermesi bakımından, konu ile ilgili işlem basamaklarını gösteren örnek doldurma talimatı, www.tekok.edu.tr internet adresinde, (Personel ve Öğrenci Temini / İKDSY Komutanlığı / Astsubay MYO Komutanlığı bölümünde “Başvuru Formu Doldurma Talimatı” başlığı altında açıklanmıştır. Adayın başvuru işlemine başlamadan önce bu talimatı okuması yararına olacaktır,

(3) Başvuru formunun internet üzerinden doldurulmasından sonra, işleminizin tamamlandığını belirten bir şifre alacaksınız. Daha sonra bu şifreyi kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinize, başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir,

(4) Adaylar, başvuru süresi içerisinde sisteme girmek suretiyle 16 Mayıs 2013 saat:17.00’a kadar gerektiğinde (adres, telefon, özel durum vb.) değişiklik yapabileceklerdir. Adayların yapmış oldukları en son değişiklikler, sistem tarafından değerlendirmeye esas alınacaktır,

(5) Seçim aşamalarına ait duyurular internette kendi başlıkları altında yayımlanmaktadır,

(6) İnternet üzerinden başvuru yoğunluğu veya teknik herhangi bir nedenle başvuru yapamayan adayların; başvuru işlemini günün değişik saatlerinde tekrar denemeleri gerekmektedir. Tekrar denemelerine rağmen sisteme giremeyen adaylar, Hv.Tek.Okl.K.lığına ait 0 232 251 1600 Dahili:4191-4192 numaralı telefonu mesai saatleri içerisinde (saat: 08.30-16.30 arası) arayarak yardım alabilirler,

(7) Adayların başvuru bilgileri, ÖSYM Bşk.lığından alınan bilgiler ile karşılaştırılarak adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilir. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları reddedilir. Adayın beyan ettiği bilgiler ile, ÖSYM Bşk.lığında kayıtlı olan bilgilerinde çelişki olması halinde, başvuru süresi içerisinde ve resmi evrak ile belgelenmesi koşuluyla adayın beyanı esas alınır,

(8) Başvuruların tamamlanmasına müteakip olarak yapılacak olan itirazlar ve düzeltme/değişiklik talepleri, konusu ne olursa olsun Başvuru Kılavuzunda yer alan dilekçe eksiksiz olarak doldurularak 0 232 251 92 78 numaraya MYO KISMI DİKKATİNE belgegeçer yolu ile iletilecektir,

(9) Başvuru yapan adaylara herhangi bir bilgilendirme yazısı gönderilmeyecektir. Tüm adayların, www.tekok.edu.tr internet adresinde yayımlanan/yayımlanacak olan duyuruları takip etmeleri kendi sorumluluklarıdır.

DİKKAT: İnternet ortamında başvuru yapabilmek için, 2013 yılı YGS’ye başvuruda bulunmuş olmak zorunludur.

İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME,SEÇME VE YERLEŞTİRME KOMUTANLIĞI İLE YAZIŞMALAR

a. Adres ve Telefon Değişikliklerinin Bildirilmesi;

Adres ve telefon numarası değişikliklerini, (0 232) 251 92 78 numaralı faksımıza, İnsan Kaynakları MYO Kısmı dikkatine, mazeretinizi belirten bir dilekçe yazarak; ya da (0 232) 251 16 00/ 4181-4193 numaralı telefonlara bildirilmelidir.

b.Sonuçlar Üzerinde İnceleme İstekleri;

(1) Bilgilerin internet ortamında yayımlanacağı göz önünde bulundurulacağından, herhangi bir nedenle gerek seçim aşamalarına, gerekse geçici kayıt için belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunamamanızla ilgili mazeretler geçersiz olacak ve sizin için yeni bir hak doğurmayacaktır. Başvuru formunu dolduran öğrenciler bu durumu kabul ederek, herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklarını kabul etmiş sayılırlar,

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git
} ?>